Všeobecné podmínky

 • Vyzvednutí v recepci nebo concierge většiny 3,4 a 5 hvězdičkových hotelů v Praze (s výjimkou hotelů na letišti Praha) je k dispozici pro všechny odjezdy zdarma (s výjimkou tour 7A, 8A, 22, Hop On –Hop Off).
 • Vyzvednutí v hotelu není součástí túry a není zahrnuto v délce trvání túry.
 • Dohodnutý čas a místo vyzvednutí musí být respektováno. Zmeškaný pick up způsobený porušením podmínek vyzvednutí není důvodem k vrácení peněz.
 • Hodina odjezdu túry není identická s hodinou vyzvednutí ve vašem hotelu.
 • Určený čas vyzvednutí v hotelu závisí na dopravní situaci v Praze a poloze hotelu. Možné zpoždění vyzvednutí v hotelu není důvodem k refundaci.
 • Klienti ubytovaní v pěší vzdálenosti od našeho odjezdového místa budou vyzvednuti v hotelu naším zaměstnancem, který je doprovodí na odjezdové místo pěšky.
 • Odvoz zpět do vašeho hotelu (s výjimkou hotelů na letišti Praha) je zdarma u některých večerních túr a dvoudenních výletů (tour 8, 9A a 21). Upozorňujeme, že všechny speciální požadavky na odvoz zpět do místa ubytování musí být vzneseny před začátkem túry.
 • Většina našich túr končí v centru Prahy.
 • Všechny naše túry a výlety jsou garantovány v anglickém jazyce, další jazyky (němčina,francouzština,ruština,italština a španělština) je možné zajistit na vyžádání.
 • Výklad ke všem okružním jízdám, plavbám a výletům s živým průvodcem je veden vždy dvojjazyčně
 • Případné stížnosti a připomínky musí být řešeny ihned po skončení túry za přítomnosti průvodce a zástupce naší společnosti u pokladny kanceláře na odjezdovém místě. Stížnosti uplatněné později nebudou akceptovány jako důvod k refundaci platby.
 • Žádáme klienty, aby se po celou dobu exkurze neoddělovali od skupiny a dbali pokynů svého průvodce. Oddělení se od skupiny a případné přerušení túry není důvodem k refundaci platby.
 • Upozorňujeme, že případné změny v programu a cenách exkurzí z důvodů nečekaných změn v otvíracích dobách navštěvovaných objektů či dopravních omezení jsou vyhrazeny.
 • Finanční náhradu za nevyužité zakoupené jízdenky neposkytujeme
 • Za zapomenuté osobní věci v autobusech, na našich lodích či v navštěvovaných objektech neneseme odpovědnost
 • Poskytujeme slevy pro skupiny
 • V navštěvovaných památkových objektech nemůžeme garantovat výklad místního průvodce ve vámi vybraném jazyce. V takovém případě vám náš průvodce opatří v pokladně objektu podrobný psaný text v jazyce, ve kterém jste si výlet zakoupili.
 • Děti: do 2 let zdarma, do 10 let dětská cena
 • Studenti: do 26 let (po předložení platné Isic karty)
 • Storno podmínky: bezplatné storno 24 hodin před začátkem túry

Sledujte nás


© 2014 Premiant City Tour