Konec prohlídky

Konec prohlídky je Dvořákovo nábř., můstek č. 17 (u Štefánikova mostu).