Místo setkání

Místo setkání je: Premiant City Tour, Na Příkopě 23, Praha 1.

nebo: Premiant City Tour, Na Příkopě 12, Praha 1.