Tour end

Tour end is: Dvorakovo embankment, pier no. 17 (next to Stefanikuv bridge).